मंदिरातील दैनंदिन कार्यक्रम


दैनंदिन कार्यक्रमांचे वेळापत्रक


  • सकाळी       ७:३० आरती व पंचपदी
  • दुपारी         १२:०० महानैवेद्य
  • संध्याकाळी   ७:३० आरती
  • संध्याकाळी    ७ ते १०    शुक्रवार    गीतांजली
  • संध्याकाळी    ७ ते १०    रविवार   उपासना

मंदिरातील दैनंदिन कार्यक्रम